Niezbędnik
Praca, energia, ciepło, moc

Jednostki pracy, energii i ilości ciepła

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
pound force * footlbf*ftfunt-siła * stopa1 lbf*ft = 1,35582 J
poundal * footpdl*ftpaundal * stopa1 pdl*ft = 42,1401 mJ
British thermal unitBtuBrytyjska jednostka cieplna1 Btu = 1055,06 J
Btu thertmochemicalBtuthBtu termochemiczna1 Btuth = 1054,35 J


Jednostki mocy i strumienia ciepła

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
pound force * foot per secondlbf*ft/sfunt-siła * stopa na sekundę1 lbf*ft/s = 1,35582 W
pound force * foot per minutelbf*ft/minfunt-siła * stopa na minutę1 lbf*ft/min = 22,5970 mW
pound force * foot per hourlbf*ft/hfunt-siła * stopa na godzinę1 lbf*ft/h = 376,616 W
pound force * foot per secondlbf*ft/sfunt-siła * stopa na sekundę1 lbf*ft/s = 1,35582 µW
poundal * foot per secondpdl*ft/spaundal * stopa na sekundę1 pdl*ft/s = 42,1401 mW
horse powerhpkoń mechaniczny (UK)1 hp = 745,700 W
Btu per secondBtu/sBtu na sekundę1 Btu/s = 1055,06 W
Btu per hourBtu/hBtu na godzinę1 Btu/h = 0,29306 W


Jednostki energii właściwej

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
British thermal unit per poundBtu/lbBtu na funt1 Btu/lb = 2326,01 J/kg


Jednostki objętościowej ilości ciepła

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
British thermal unit per cu footBtu/ft3Btu na stopę sześcienną1 Btu/ft3 = 37,2589 kJ/m3


Jednostki powierzchniowej ilości ciepła

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
British thermal unit per square footBtu/ft2Btu na stopę kwadratową1 Btu/ft2 = 11,3566 kJ/m2
British thermal unit per square inchBtu/in2Btu na cal kwadratowy1 Btu/in2 = 1,63535 MJ/m2


Jednostki ciepła właściwego

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
Btu per pound * degree FahrenheitBtu/(lb* °F)Btu na funt i stopień Fahrenheita1 Btu/(lb* °F) = 4,1868 kJ/(kg*K)


Jednostki entropii właściwej

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
Btu per pound * degree RankineBtu/(lb* °R)Btu na funt i stopień Rankine’a1 Btu/(lb* °R) = 4,1868 kJ/(kg*K)


Jednostki gęstości powierzchniowej strumienia ciepła

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
Btu per hour * square footBtu/(h*ft2)Btu na godzinę i stopę kwadratową1 Btu/(h*ft2) = 3,15459 W/m2
Btu per second * square footBtu/(s*ft2)Btu na sekundę i stopę kwadratową1 Btu/(s*ft2) = 11,3566 kW/m2


Jednostki przewodności cieplnej

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
Btu per hour * foot x degree Fahr.Btu/(h * ft * °F)Btu na godz. * stopę i stopień Fahr.1 Btu/(h * ft * °F) = 1,73073 W/(m*K)
Btu per second * foot x degree Fahr.Btu/(s * ft * °F)Btu na sek. * stopę i stopień Fahr.1 Btu/(s * ft * °F) = 6,230964 kW/(m*K)


Jednostki współczynnika wymiany cieplnej

Jednostka brytyjska Nazwa polskaRelacja do innych jednostek
Btu per hour * square foot * degree Fahr.Btu/(h * ft2 * °F)Btu na godz. * stopę kwadratową i stopień Fahr.1 Btu/(h * ft2 * °F) = 5,67826 W/(m2*K)


Przeliczenia jednostek pracy i energii

 JergkG*mcalINkW*hKM*heVBtuft*Lbhph
1 dżul = 1 J11071,019716 *10-12,388459 *10-12,778 *10-73,777 *10-76,241460 *10189,481 *10-47,376 *10-13,725 *10-7
1 erg = 1 erg10-711,019716 *10-82,388459 *10-82,788 *10-143,777 *10-146,241460 *10119,481 *10-117,376 *10-83,725 *10-14
1 kilogram-siła razy metr = 1 kG *m9,806659,80665 *10712,3432,724 *10-53,704 *10-66,120781 *10199,298 *10-37,2343,653 *10-6
1 kaloria międzynarodowa = 1 calIN4,18684,1868 *1074,269348 *10-111,163 *10-61,581 *10-62,613174 *10193,968 *10-33,0881,559 *10-6
1 kilowatogodzina = 1 kW *h3,6 *1063,6 *10133,672 *1058,598452 *10511,35962,216926 *10253,412 *1032,655 *1061,341
1 koń mechaniczny razy godzina = 1 KM *h2,648 *1062,648 *10132,7007 *1056,326 *1057,355 *10-111,653 *10252,5095 *1031,958 *1069,86 *10-1
1 elektronowolt = 1 eV1,60217733 *10-191,60217733 *10-121,6524 *10-203,826763 *10-204,450526 *10-266,051 *10-2611,519 *10-221,182 *10-195,967 *10-26
1 brytyjska jednostka ciepła = 1 Btu1,055 *1031,055 *10101,076 *1022,52 *1022,930 *10-43,983 *10-46,585 *102117,782 *1023,886 *10-4
1 foot pound = 1 stopofunt = 1 ft *Lb1,3561,356 *1071,383 *10-13,239 *10-13,768 *10-75,122 *10-78,464 *10181,285 *10-314,949 *10-7
1 horse power * hour = 1 hph2,685 *1062,685 *10132,739 *1056,414 *1057,457 *10-11,0141,676 *10252,544 *1032,020 *1061


Przeliczenia jednostek mocy

 Werg/skG *m/s1 calIN/s1 KM1 Btu/h 1 ft *Lb/s1 HP1 MeV/s
1 wat = 1 W11071,019716 *10-12,388459 *10-11,36 *10-33,4137,376 *10-11,341 *10-36,24146 *1012
1 erg na sekundę = 1 erg/s10711,019716 *10-82,388459 *10-81,36 *10-103,413 *10-77,376 *10-81,341 *10-106,24146 *105
1 kilogran-siła razy metr na sekundę = 1 kG *m/s9,806659,80665 *107 12,3422781,33 *10-23,347 *107,2331,315 *10-2 6,120781 *1013
1 kaloria na sekundę = 1 calIN/s4,18684,1868 *107 4,269348 *10-115,69 *10-31,429 *103,087 5,613 *10-32,613174 *1016
1 koń mechaniczny (metryczny) = 1 KM 7,355 *1027,355 *1097,5 *101,7572 *1021 2,510 *1035,425 *1029,86 *10-14,58996 *1018
1 brytyjska jednostka ciepła na godzinę = 1 Btu/h2,931 *10-12,931 *106 2,967 *10-26,999 *10-23,956 *10-41 2,161 *10-13,929 *10-41,82867 *1015
1 stopofunt-siła na sekundę – 1 ft *Lb/s1,3561,356 *107 1,383 *10-13,239 *10-11,844 *10-34,628 11,813 *10-38,46308 *1015
1 koń mechaniczny (brytyjski) = 1 HP 7,45700 *1027,457 *1097,604 *101,782 *1021,014 2,545 *1035,50 *10214,653965 *1018
1 megaelektronowolt na sekundę = 1 MeV/s1,6021892 *10-131,60277332 *10-6 1,633778 *10-143,826763 *10-142,178944 *10-16 5,46827 *10-131,8177 *10-132,14854 *10-161


Konie mechaniczne - kilowaty

Konie mechaniczne 123 456 789 10
Kilowaty 0,7351,471 2,2062,9423,6774,4135,1485,8846,6197,355
 
Kilowaty12345678910
Konie mechaniczne1,362,724,085,446,88,169,5210,8812,2413,6